נתקלתם בשוכר סרבן שאינו משלם את דמי השכירות בזמן או מסרב לפנות את הדירה בתום השכירות? קבלו סיוע של עורך דין מקרקעין בחיפה והגישו תביעה לפינוי השוכר הסרבן מהנכס שלכם.

עורך דין פינוי מושכר הוא הכתובת אליה אתם צריכים לפנות אם נתקלתם בתופעה של "שוכר סרבן". המצב המשפטי כיום, מאפשר לפנות שוכר סרבן בהליך מהיר, על ידי פנייה לערכאות משפטיות והגשה של תביעה לפינוי מושכר. עורך דין מקרקעין בחיפה המתמחה בהליכי פינוי מושכר, יוכל לסייע לכם בהליך זה, המהווה פתרון לתופעה בהיותו מעניק למשכירים סעד של פינוי המושכר תוך תקופה קצרה.

פינוי שוכר מדירה

מערכת היחסים המורכבת המתקיימת בין משכירי הדירות לבין השוכרים, לא פעם אינה מפורטת בצורה טובה מספיק בחוזה השכירות שנכרת בין הצדדים. לעתים, גם אם החוזה בין הצדדים מוסדר כראוי, עדיין יכולים להתגלע סכסוכים בנוגע לזכויות של הדיירים מחד, אל מול הזכויות של בעלי הדירה, מאידך. חילוקי הדעות יכולים להיות בנושאים שונים, לדוגמה על מי חלה האחריות לבצע תיקונים שונים בדירה.

יתרה מכך, לאחרונה נתקלים בעלי הדירות (המשכירים) במקרים רבים בהם השוכר המתגורר בדירה, עושה שימוש בנכס בניגוד למה שהוסכם בין הצדדים בחוזה, אינו עומד בתשלום דמי השכירות במועד או מסרב לפנות את הדירה בתום תקופת השכירות. נראה כי מקרים אלה נפוצים ביותר עד כדי היותם מכת מדינה של ממש.

מערכת החוק בישראל, באמצעות חוק המקרקעין, אוסרת במפורש על בעלי הדירות במקרים כגון אלה לעשות דין עצמי ולפנות בכוח את השוכר. כמו כן, אסור להם לנקוט בצעדים כגון ניתוק החשמל, המים והגז, החלפת המנעול בדלת, הוצאת חפצי השוכר או תפיסת החזקה בדירה. בית המשפט קבע נחרצות, כי למשכיר אין כל זכות חוקית או רשות כלשהי מכוח החוק ו/או הסכם השכירות, לעשות דין עצמי בכדי להביא לפינוי השוכר מהדירה, גם אם היו לשוכר חובות כספיים למשכיר. לפיכך, הדרך היחידה העומדת למשכירים היא לפנות לבתי המשפט.

לאור האמור, נאלצו בעבר התובעים (בעלי הדירות) להגיש תביעות לערכאות המשפטיות ולהמתין חודשים רבים ואפילו כמה שנים, עד אשר אפשר היה לפנות את השוכר מהדירה. בשנת 2008 נעשה תיקון בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), כך שכיום יכולים בעלי הדירות להגיש בעזרת עורך דין פינוי מושכר, תביעה בהליך מהיר, הנקראת "תביעה לפינוי מושכר".

חשוב לדעת, כי גם במקרים של הפרות חוזה יסודיות מצד השוכר, יכולים המשכירים לפנות את השוכר הבעייתי מהדירה, לפני סיום חוזה השכירות שלו. לדוגמה, במקרים של השחתת הרכוש בדירה, פגיעה כלשהי בדירה עצמה, התנהגות לא ראויה של שוכר שמרעיש או מלכלך את השטח המשותף ומטריד בכך את יתר השכנים, אינו עומד בתשלום חשבונות שוטפים עבור חשמל, ארנונה ועד בית וכדומה.

בעלי הדירות המשכירים את הנכס יכולים, אם כן, לבחור בין שתי אופציות פעולה – האחת, לבחור בהליך מהיר של פינוי השוכר מהדירה, באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר לבית המשפט. השנייה, הגשת תביעה רגילה לבית המשפט, המורכבת מתביעה כספית לרבות סעד של פינוי השוכר.

מומלץ מאוד לפני ביצוע כל פעולה שהיא, לפנות לקבלת סיוע וייעוץ משפטי מאת עורך דין מקרקעין בחיפה המתמחה בהליכי פינוי מושכר אשר יוכל להדריך אתכם לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר בהתחשב בנסיבות המקרה הספציפי.

פינוי שוכר בהליך מהיר

ההליך המשפטי של הגשת תביעה לפינוי מושכר, בא לתת מענה עבור אותם בעלי נכסים אשר נקלעו לסיטואציה בעייתית מול שוכר סרבן או שוכר בעייתי, ומאפשר להם לפנות לבית המשפט בבקשת סעד של פינוי השוכר מהנכס, בתוך תקופה קצרה של 60 יום.

מומלץ לפנות להליך מהיר של פינוי שוכר, במצבים בהם מעדיף המשכיר לפנות תחילה את השוכר מהדירה כמה שיותר מהר, על מנת שיוכל להשכיר אותה במהירות לאדם אחר ולא תיפגע הכנסתו.

הליך משפטי זה מתבצע במקרים בהם חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר"), אינו חל על הנכס המושכר. עורך דין פינוי מושכר המייצג את התובע (המשכיר), יגיש את כתב התביעה וממועד זה על השוכר (הנתבע) להגיש בתוך 30 יום, כתב הגנה. במידה שהשוכר אינו מגיש כתב הגנה, ניתן לבקש נגדו פסק דין בהעדר הגנה וכן בית המשפט עשוי לחייב אותו לשלם למשכיר את הוצאות המשפט והאגרות ששילם. בשלב הבא, עורך הדין מטעם המשכיר יפתח תיק בהוצאה לפועל על מנת לדרוש את ביצוע פסק הדין שיינתן.

ההליך כולו נועד לסייע לבעלי הדירות המשכירים נכסים ולחסוך להם את הזמן, האנרגיה והכספים הכרוכים בהגשת תביעה רגילה. חשוב להדגיש, כי בהליך מהיר של פינוי שוכר, התובע יכול לדרוש בכתב התביעה את סעד פינוי השוכר מהמושכר בלבד וככל שהוא מעוניין גם בפיצוי כספי, יהא עליו להגיש תביעה נפרדת במסגרת סדר דין רגיל.

תפקידו של עורך דין פינוי מושכר

כאמור, עד לשנת 2008 בה תוקנו התקנות, ההליך של הגשת תביעה לפינוי נכס מושכר, היה כרוך בזמן רב ובעלות כספית גבוהה. לפיכך, על מנת להתגבר על החששות של המשכירים ממקרים שקרו במציאות, החלו להכניס לחוזי השכירות מגוון סעיפים דרקוניים, במטרה להגן על האינטרסים שלהם ולספק להם הגנה בפועל אל מול מצבים בעייתיים שעלולים לקרות.

תפקידו של עורך דין פינוי מושכר הוא לטפל בהליך המשפטי של הגשת תביעה לפינוי מושכר. על עורך הדין מטעם התובע, לפרט בכתב התביעה את כלל הטיעונים ולצרף אליו את מלוא המסמכים בהתאם לנושא הנדון – חוזה שכירות, התראה לפני פינוי ועוד. לכתב התביעה יש לצרף תצהיר מאת התובע ולפרט בו את העובדות המהוות את בסיס הבקשה. כמו כן, רצוי לצרף תצהיר של עדים אחרים אם יש, היכולים לשפוך אור על הנושא בו מדובר.

במסגרת כתב התביעה יש לדרוש סעד מיידי של פינוי השוכר מהנכס, על מנת שניתן יהיה לעמוד על קבלת הסעד במסגרת פסק הדין. התקנות מחייבות את בית המשפט לקבוע מועד לדיון תוך 60 יום ממועד הגשת התביעה.

כחלק מתפקידו, מייצג עורך מקרקעין בחיפה את התובע בדיון בבית המשפט. בדיון משתתפים הן המשכיר והן השוכר, והם נחקרים על ידי עורכי הדין, על התצהיר העובדתי שהגישו מטעמם. בתום הדיון, מסכמים עורכי הדין של שני הצדדים את טענותיהם בפני בית המשפט. על פי התקנות, בית המשפט צריך לפרסם את פסק הדין התמציתי, לא יאוחר מ-14 יום ממועד הדיון.

על מנת לנסות ולהימנע ממקרים כגון אלה, מומלץ ביותר לערוך הסכם שכירות מפורט אצל עורך דין פינוי מושכר, שכן לנוסח החוזה חשיבות מכרעת בהיותו ראיה מכרעת למה שהוסכם בין הצדדים. חשוב לדעת, כי כל דבר או פעילות שלא נשללו בהסכם השכירות על ידי המשכיר, למעשה מותרים לשוכר, בכפוף לכל דין.

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, יש להגיש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא הנכס המושכר. בתביעה זו הסעד היחיד שאפשר לדרוש הוא פינוי הנכס. אולם, אין בכך כדי לפגוע בזכותו החוקית של המשכיר לתבוע סעדים נוספים בהליך משפטי נפרד, לדוגמה פיצוי כספי עבור הזמן בו נמנע ממנו להשכיר את הנכס, תשלום עבור דמי השכירות שלא שולמו ועוד.

על השוכר להגיש את כתב הגנתו עד 30 יום בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לחיזוק עמדתו. הדיון בתביעה מתקיים לפי "סדר דין מהיר", לא יאוחר מ-30 יום לאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה, ופסק הדין ניתן בתוך 14 יום ממועד הדיון.

על אף שבעלי הנכס זכו להגנה המשפטית המגיעה להם, המצב הוא שהתיקון לחוק אינו מהווה פתרון שלם לכלל הבעיות של בעלי הנכסים. זאת, משום שאין באפשרותם לתבוע במסגרת ההליך גם סעד של פיצויים בגין הפרת החוזה וגם לא לתבוע את תשלומי שכר הדירה שלא שולמו.

חשוב להקפיד על זמן התגובה והפנייה אל בית המשפט בתביעה לפינוי מושכר. לא מומלץ להשתהות על מנת שבית המשפט לא יראה בכך הסכמה מכוח התנהגות לשינוי הסכם השכירות הקיים.

נתקלתם בשוכר סרבן? קבלו סיוע של עורך דין פינוי מושכר

בכל מקרה של שוכר שאינו עומד בתנאי שנקבעו בחוזה השכירות, בייחוד אם מדובר בשוכר שמסרב לפנות את הנכס בתום תקופת השכירות, מומלץ לפנות מיד וללא שיהוי, אל עורך דין פינוי מושכר מתחום דיני מקרקעין,  שייתן ייעוץ משפטי מקצועי ויידע מהי הדרך הטובה ביותר בה יש לנקוט באותו מקרה בכדי להביא לפינוי מהיר של הנכס, כך שיחזור במהרה אל בעליו וימשיך להניב לו הכנסה.