צריכים לבצע רישום בית משותף? פנו לקבלת סיוע של עורך דין מקרקעין בחיפה מומחה אשר יבצע עבורכם את רישום הבית המשותף במהירות וכנדרש על פי החוק.

עורך דין רישום בית משותף יסייע לכם ברישום ביתכם המשותף פנקס הבתים המשותפים. משמעות הרישום של בית משותף היא למעשה ביצוע פרצלציה – חלוקה של כל השטח לתתי חלקות, כדי שתהיה אפשרות לזהות מהו שטח הדירה של כל אחד מבעלי הדירות בבניין או בבית הדו משפחתי, כך שכל דירה בחלקה תקבל ברישום מספר זיהוי נוסף – תת חלקה.

מה זה רישום בית משותף?

בית משותף מוגדר בחוק המקרקעין כבית הכולל 2 דירות או מעבר לכך והוא נרשם בפנקס המאגד את הבתים המשותפים. האבחנה בין בית שרשום כבית משותף לבין כזה שאינו רשום היא פשוטה יחסית – בית משותף יופיע בפנקס בו מופיע רישום של בתים משותפים (ניתן לראות זאת בחלק העליון של נסח הטאבו) ויחולק לתתי חלקות בשעה שכל תת חלקה מגלמת לרוב דירה. לעומת זאת, בית שלא רשום במערכת בתור בית משותף, איננו מצויין בפנקס ואין בו תת חלקות.

כמו כן, במהלך הרישום בפנקס הבתים המשותפים, עורכים גם חלוקה יחסית של ההצמדות שישנן בנכס, כגון: חדרי מדרגות, מעליות, חניות, מקלטים, חצרות, גגות ועוד. בכך למעשה יוצרים וודאות של זיהוי הנכס הספציפי ומשייכים את החלק היחסי מתוך השטחים המשותפים, לכל אחד מבעלי הדירות בבניין. כדי לבצע רישום בית משותף, יש להמציא תשריט בו מופיעה החלוקה המדויקת – כלומר מה שייך לכל דייר על גבי התשריט. החלקים ששייכים לאותה דירה יהיו צבועים בצבע אחד השונה מהחלקים של הדירות האחרות, כך שאפשר לראות במדויק מהו המיקום של כל דירה, איפה ממוקמת החניה אשר שייכת לה ועוד.

הכלל הוא שעל מנת לרשום בית משותף דרושה הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית המשותף, כלומר זהו רף הסכמה נמוך יחסית המבטא את רצון המחוקק לעודד רישום של בתים בפנקס הבתים המשותפים.

היתרון ברישום בית משותף

ברישום הבית כבית משותף יש יתרונות רבים, לדוגמה כאשר עורכים עסקת מכר של הדירה. עצם הרישום מסדיר את מצב הזכויות במקרקעין ולכן הוא מהווה חלק מהותי מעסקאות מקרקעין ומסייע בשמירה על קניין הפרט. חשוב לשים דגש על ביצוע רישום תקין של הבית המשותף שכן, אי רישום בפנקס הבתים המשותפים או טעות ברישום, עלול להוביל לחוסר וודאות בנוגע לקיום עסקת המקרקעין.

מכאן, מומלץ לפעול לרישום בתים שטרם נרשמו כבתים משותפים, לוודא שהרישום תואם את המצב הנוכחי בבתים שכבר רשומים ובמידת הצורך לפעול לתיקון הרישום. לשם כך רצוי לפנות לייעוץ וליווי משפטי של עורך דין מקרקעין ביפה המתמחה ברישום בית משותף מנוסה ובקיא, השולט ברזי התחום ובפן הפרוצדורלי, על מנת להבטיח וודאות ושקט לעתיד.

שירותיו של עורך דין רישום בית משותף

רישום בית משותף בבניין מגורים – רישום בית משותף של בניינים ישנים שטרם נרשמו כבית משותף, בהם כל בעלי הדירות רשומים בנסח הטאבו ללא שיוך של שטח ספציפי לדירה ספציפית וללא חלוקה של השטחים המשותפים. בנוסף, יש בניינים שנבנו לצורך מטרה מסוימת ולא היה צורך בחלוקה מסודרת, אולם בשל שינוי בייעוד שלהם עולה הצורך בהסדרת הרישום באמצעות עורך דין רישום בית משותף.

רישום בית משותף דו משפחתי – בית דו משפחתי נחשב כחלקת מקרקעין עליה בנויים שני בתים נפרדים ולכל אחד מהבתים יש אפשרות לנצל באופן מירבי את כל זכויות הבנייה. בית דו משפחתי נתפס באזורי מגורים עירוניים כהשקעת נדל”ן בעלת ערך כלכלי ייחודי, לאור האפשרות לבנות על החלקה תוספות בניה משמעותיות ולכן יש חשיבות עליונה להסדרת הרישום כבית משותף על פי תכנית המתאר.

טעות ברישום הקיים – קיימים מקרים רבים בהם תשריט הרישום לא משקף את המצב בפועל, לדוגמה כאשר רישום הדירות נעשה בסדר הלא נכון או כשנעשית החלפה בין הקומות בבניין. במצבים אלה, נדרש לבצע תיקון של הרישום ובמקרים מסוימים אף לבטל את צו הרישום ולהגיש בקשה חדשה, וזאת לפני שעושים פעולה נוספת כלשהי בקשר לדירות.

רישום בית משותף עם חריגות בניה – בכל מקרה של שינויים בדירות ותוספות בניה, צריך לבקש לתקן את צו רישום הבית המשותף על ידי עריכת תשריט עדכני.

תיקון צו בית משותף ורישומו  – במסגרת תיקון צו בית משותף אפשר לשנות את פרטי הרישום שכלולים בצו הרישום של אותו בית משותף, לעדכן הוספה של ממ"ד, הרחבה של דירה, סגירת המרפסת, שינויים בהצמדות, הוספת יחידות ועוד לשנות את התקנון לרבות חלוקה של זכויות בניה ואף לשנות הצמדה מדירה זו לדירה אחרת. חשוב להדגיש, כי מדובר בתהליך פרוצדורלי מורכב וארוך הדורש הקפדה על פרטים רבים ותיאום מול הרשויות השונות.

החשיבות בסיוע של עורך דין רישום בית משותף

את פעולת הרישום כדאי לבצע בסיוע של עורך דין רישום בית משותף מקצועי הבקיא בתחום, שמתפקידו לוודא שהבקשה הוכנה והוגשה על פי הדרישות הקשיחות וכן כי התשריט נערך ללא טעויות ולפי המצב בפועל. חשוב להדגיש, כי לביצוע רישום נכון ותקין באופן מקצועי, יש חשיבות רבה בהמשך הדרך, גם לגבי היחסים בין הדיירים וגם בכל הנוגע לנקיטת פעולות עתידיות בנוגע לדירות.

יתרה מכך, זהו הליך בירוקרטי מורכב, המצריך גם ידע מקצועי נרחב ומומחיות ספציפית בעבודה מול מגוון הגורמים השונים שמעורבים בהליך הרישום. על כן, מומלץ ביותר לפנות אל עורך דין מקרקעין בחיפה העוסק יום יום בתחום רישום בתים משותפים, על מנת לאפשר את רישום הבניין, כבית משותף, בדרך הקלה והמהירה ביותר.

כמה עולה רישום בית משותף?

בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1972 נקבע כי עבור רישום בית בפנקס בתים משותפים ושינוי או תיקון צו רישום בית משותף, שכר הטרחה של עורך דין רישום בית משותף תעמוד על סכום של 0.5% מערך הדירה או 5,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובצירוף מע"מ.

רישום בית משותף שומר על זכויותיכם

כאשר מתגוררים בבניין דירות, שכולל שטחים משותפים אותם חולקים עם דיירים אחרים, עלולים להיקלע לחיכוכים וסכסוכים עם יתר השכנים. רישום הבניין כבית משותף, מאפשר להסדיר את הזכויות של כל אחד מבעלי הדירות, למנוע ולצמצם מראש את המחלוקות. יש לקחת בחשבון כי הליך רישום בניין כבית משותף הינו מורכב ומצריך ידע מקצועי רחב בכל הקשור בעבודה מול שלל הגורמים המעורבים בהליך הרישום. לכן, רצוי לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין בחיפה המתמחה ברישום בתים משותפים ואשר מצוייד בידע ובכלים הדרושים לצורך רישום הבניין כבית משותף.