קבוצת רכישה הנה שיטת רכישה אשר הולכת וגדלה עם חלוף הזמן. למודל זה יתרון מרכזי של חיסכון בעלויות, אך עם זאת ישנם סיכונים רבים המצריכים סיוע של עורך דין מקרקעין בחיפה בעל ידע מעמיק וניסיון בתחום.

קבוצת רכישה ומקור הרווח

קבוצת רכישה, הינה התארגנות של אנשים פרטיים אשר ברצונם לרכוש דירה במחיר הנמוך בלפחות 20% ממחיר השוק. משתתפי קבוצת רכישה נהנים בו זמנית, הן מיתרונותיה של הבניה הפרטית והן מיתרונותיה של הבניה הקבלנית.

היתרונות ברכישה זו הינם ברורים – רכישת קרקע ובניית פרויקט מגורים ללא תלות ביזמי נדל"ן וקבלני בניה. כתוצאה מכך, משתתפי קבוצת רכישה נהנים מחסכון עלויות של מיסוי מקרקעין, הימנעות מרווחי קבלן ורווחי תיווך.

בנוסף, חברי הקבוצה פטורים מתשלומי מע"מ שונים כגון: רכישת הקרקע עצמה, היטלי פיתוח, אגרות בנייה, מס רכישת הקרקע וגם על הרווח היזמי. ברכישת דירה חדשה מקבלן, על הרוכש לשלם מס רכישה עבור הדירה המוגמרת. חברי קבוצת הרכישה נהנים מפטור בתשלום זה מאחר והדירה אינה מוגמרת.

כל הקלות אלו מאפשרות את קיום הפרויקט ומכירת הדירה במחירים נמוכים משמעותית ממחיר דירה דומה הנמכרת במכירה סטנדרטית על ידי קבלן.

הסכם השיתוף – הגורם המרכזי בהתארגנות והקמת קבוצת רכישה

בשונה מעסקת רכישה "רגילה", בה הרוכש מתקשר מול מוכר שמתחייב לספק מוצר מוגמר, בקבוצת רכישה ההתקשרות הינה בין כל חברי הקבוצה. לכן, השלב המשמעותי ביותר בהתארגנותה של קבוצת רכישה, והגורם המשמעותי ביותר במערכת ההסכמים הוא הסכם השיתוף. בהסכם זה מתקשרים חברי הקבוצה בינם לבין עצמם.

הסכם זה מנוסח על ידי עורך דין מקרקעין בחיפה המתמחה בליווי קבוצות רכישה. על עורך הדין לנסח את הסכם השיתוף בצורה מפורטת ומובנת ככל האפשר תוך יכולת צפיית העתיד ומתן פתרונות חוזיים למחלוקות שעשויות להיווצר בין חברי הקבוצה.

דוגמאות לנקודות שאליהן נדרשת התייחסות בהסכם השיתוף:

  1. הסכם השיתוף צריך להסביר בצורה מפורטת ולקבוע מהו "המוצר המוגמר" של כל חבר. למשל, מה יהיה זכאי חבר הקבוצה לבנות בהתאם לחלק היחסי שרכש, כלומר, גודל הדירה, קומתה, כיווניה ועוד.
  2. יש צורך במינוי חברי נציגות מבין חברי קבוצת הרכישה. חברי נציגות אלו ייצגו ת חברי הקבוצה מול עורכי הדין, האדריכלים, הקבלן המבצע ועוד.
  3. בהסכם השיתוף צריך להתוות את מנגנון בחירת בעלי המקצוע כגון: אדריכל, קבלן מבצע ועוד. למשל, מנגנון הבחירה יכול להיות באמצעות עריכת מכרז והתמחרות בין 4 המציעים הכדאיים ביותר.
  4. הסכם השיתוף יכלול הגדרה והסדרת תפקידם של עורכי הדין המלווים את קבוצת הרכישה.

העברת מסמכי הפרויקט לבדיקה על ידי עורך דין מקרקעין המתמחה בליווי קבוצות רכישה

מומלץ מאוד כי טרם הצטרפות לקבוצת רכישה, יועברו מסמכי הפרויקט והסכם השיתוף לבחינה על ידי עורך דין מקרקעין בחיפה מקצועי ומנוסה בתחום לצורך קבלת חוות דעת מקצועית. עורך דין מקרקעין מקצועי ומנוסה בתחום קבוצות רכישה ידע לבחון את נוסח הסכם השיתוף תוך הכרה בסיכונים העתידיים ובכך לבדוק האם ההסכם יוכל להתמודד עם סיכונים אלו.

היתרונות גדולים – החסרונות לא פחות

קבוצת רכישה מאגדת מספר משתתפים פרטיים אשר נכנסים להרפתקה משותפת תוך היכרות שטחית בין חברי הקבוצה. דבר זה כשלעצמו, מהווה סיכון רב בהליך של קבוצת רכישה.

ישנם מספר תרחישים אשר עלולים למנוע את התקדמות הפרויקט. למשל, ויכוחים ומחלוקות בין חברי הקבוצה, כאשר אחד מחברי הקבוצה נתקע ללא מימון, עיכובים בלוחות הזמנים ועוד.

לכן, בכדי להימנע מתרחישים שליליים ובכדי להבטיח את טובת הפרויקט והצלחתו, חברי הקבוצה מסתייעים באנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון בתחום קבוצות הרכישה.

סיכומו של דבר

הליך קבוצת רכישה הינו הליך מורכב אשר מצד אחד בעל יתרונות בולטים כגון הוזלת עלויות, אך מצד שני, טומן בחובו סיכונים רבים אשר ללא ליווי מקצועי עלולים לפגוע בחברי הקבוצה. הקדמת תרופה למכה היא שם המשחק, טרם הצטרפות לקבוצת רכישה, יש להעביר את מסמכי הפרויקט לעורך דין מקרקעין בחיפה מקצועי ובעל ידע מעמיק בתחום שיבחן ויגן על זכויות הרוכש.