לאחר מציאת הדירה הרצויה באזור הנדרש, כל שנותר הוא להסתייע על ידי עורך דין מקרקעין בחיפה שיבצע בדיקות משפטיות מעמיקות לגבי הנכס המוצע למכירה, ילווה אתכם בניסוח חוזה הרכישה וייצג אתכם מול הקבלן בכל שלב ושלב, עד להשלמת העסקה ורישום זכויותיכם כבעלים בדירה.

בחירת עורך דין אשר יסייע בהליך רכישת דירה חדשה מקבלן

כאשר מדובר על רכישת דירה חדשה מקבלן, חשוב לדעת שחברות קבלניות/יזמיות אלה מצוידות במשרדי עורכי דין אשר מלווים אותם לאורך כל הדרך. מאחר וחברות אלה הן מנפיקות החוזה, חשוב כי גם הרוכש יסתייע על ידי עורך דין מקרקעין בחיפה מקצועי ומנוסה. ליווי משפטי של עורך דין יבטיח את ביטחונו של הרוכש ובנוסף יבדוק את תנאי החוזה של החברה הקבלנית.

בדיקות משפטיות על ידי עורך דין מקרקעין

הדירה נמצאה, המיקום מושלם, אך לפני החתימה על חוזה רכישה יש לבדוק את טיב נכס המקרקעין. בשלב זה, מוטלת על עורך דין מקרקעין האחריות לבדיקת התנאים הבאים:

 1. נדרש לוודא כי חברת הבניה או הקבלן היא הבעלים של הקרקע המוצעת לרכישה. עם זאת חושב לוודא כי זמן חכירת הקרקע הנו ארוך טווח.
 2. נדרש לבדוק כי הקרקע אינה משועבדת או מעוקלת.
 3. נדרש לבדוק במשרד רישום המקרקעין את נסח הרישום.
 4. נדרש לבדוק את מספר הגוש והחלקה ולעשות הצלבה בין הממצאים לבין הדירה המוצעת. דבר זה ימנע מקרי רמאות כאשר הדירה המוצעת למכירה לא תואמת למספר גוש וחלקה.
 5. במקרים בהם הקרקע שייכת למנעל מקרקעי ישראל נדרש לבדוק כי היא עברה היוון. במידה ולא עברה, הרוכש יחויב בתשלום דמי חריכה, דמי היוון ודמי הסכמה. כל זאת בנוסף לתשלום על רכישת הדירה ומס הרכישה.
 6. נדרש לוודא כי לחברת הבנייה, לקבלן או ליזם יש היתר בנייה חוקי.

קביעת תנאי החוזה בעת רכישת דירה חדשה מקבלן

 1. טרם העברת החוזה לבדיקה על ידי עורך דין מקרקעין, רצוי וחשוב כי הרוכש יעבור בעצמו על תנאי החוזה ויוודא כי החוזה מתאים לציפיותיו. במידה וישנם סעיפים לא מובנים או בעייתיים, ניתן לסמן אותם ומאוחר יותר לבדוק אותם על ידי עורך דין מקרקעין בחיפה.
 2. נדרש לוודא כי כל הסעיפים שסוכמו בעל פה עם חברת הבניה, היזם או הקבלן, אכן קוימו ומופיעים בחוזה.
 3. נדרש לוודא כי המפרט הטכני של הדירה מולא ובאופן מדויק על ידי הקבלן.
 4. נדרש לוודא כי קיים סעיף בחוזה המאפשר לרוכש לבצע שינויים או תוספות במבנה הדירה.
 5. נדרש לבדוק האם הרוכש יחויב בתשלום עמלה בגין התקנה של חפצים מסוימים, ומה יהיה גובה הזיכוי בגין ויתור על חפצים מסוימים.
 6. חשוב לוודא כי מחיר הדירה הנו סופי וכולל את כל ההוצאות הנלוות בעת רכישת הדירה. עם זאת, נדרש לוודא את תאריך הביצוע והטווח המוסכם לאיחור במסירת הדירה.

מה הם הסעיפים שיש לבדוק בעת עריכת החוזה?

 1. חשוב לבדוק שהחוזה לא מכיל סעיף המונע מכם להוסיף הערת אזהרה לחוזה רכישת הדירה.
 2. בעניין רישום בטאבו: יש לדרוש שהקבלן יציין את מועד רישום הבעלות על הנכס על שמכם באגף הרישום של מנהל מקרקעי ישראל.
 3. בהליך רכישת הדירה חשוב לוודא כי מחירה כולל את תשלום החניה. עם זאת, חשוב לבדוק את מיקום החניה ולציין זאת בחוזה.
 4. חשוב לוודא כי החיבורים למים, גז וחשמל כלולים במחיר הדירה, וודאו שלא תחויבו בתשלומים נוספים בגין החיבור למערכות אלו.
 5. חשוב לבדוק כי קיים סעיף בחוזה המגדיר את מועד מסירת הדירה, ומהו טווח החריגה. חשוב לוודא מהם גובה הפיצויים המגיעים לכם עקב חריגה במסירת הדירה.
 6. להימנע ולא לחתום על חוזה שבו מצוין כי קבלת הדירה על ידי הרוכש הנה הוכחה לכך שמצב הדירה תקין. על מנת לבדוק את טיב הדירה יש להסתייע באנשי מקצוע הנותנים שירותי בדק בית לפני קנית דירה.

הבטחת השקעה יכולה להיעשות על ידי כך שהקבלן מבוטח בחברה מוכרת המבטיחה את כספכם במצבי סיכון. עם זאת, הבטחת השקעה יכולה להיעשות על ידי שיעבוד, הערת אזהרה ועוד. חשוב לקבל סיוע של עורך דין מקרקעין בחיפה מקצועי ובעל ידע רחב בתחום אשר ידע לבדוק דברים אלו ולהגן על זכויותיכם.

אחריות הקבלן לתיקונים

גם לאחר רכישת דירה חדשה מקבלן וקבלתה, חלה על הקבלן אחריות בכל הקשור לטיפול בפגמים בדירה. הגנה זו הינה הגנה חוקית הנמצאת בחוק המכר.

אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:

תקופת הבדק – מחויב הקבלן לתקן כל נזק, למטע מקרים בהם הנזק הנו באחריות רוכש הדירה.

תקופת האחריות – על רוכש הדירה מוטלת ההוכחה בדבר קיומם של פגמים בדירה החדשה.

לסיכום

הליך רכישת דירה חדשה מקבלן הינו מורכב הטומן בחובו סכנות רבות. לכן, בהליך זה נדרש לשים לב לכל פרט ופרט, לבדוק על מה חותמים, להכניס סעיפים מגנים, לבדוק את טיב הנכס ועוד. רכישת דירה חדשה מקבלן, לרוב, הינה ההשקעה הגדולה והחשובה ביותר בחייו של הרוכש. לכן, נדרש להסתייע על ידי עורך דין מקרקעין בחיפה והצפון אשר ידע לנהל את הליך הרכישה מתחילתו ועד סופו, תוך התנהלות מקצועית במטרה להגן על זכויותיו של רוכש הדירה.